เซซามิน เสริมวิตตามิน อี

สารเซซามิน ทำงานเสริมกับการทำงานของ gamma tocotrienol

งานวิจัยที่ค้นพบว่า สารเซซามิน ทำงานเสริมกับการทำงานของ gamma tocotrienol หรือ วิตามิน อี ชนิดหนึ่ง

สารเซซามิน ทำงานเสริมกับการทำงานของ gamma tocotrienol Read More »