บทความ/งานวิจัยเซซามิน

สาร EGCG กับ เซซามิน

สาร EGCG มันไประงับยับยั้ง เอนซานของเชื้อไวรัสซาร์สโควี ลองโควิด คืออะไรแปลเป็นภาษาไทย
ก็คือการเป็น โรคโควิด 19 แบบเรื้อรังผมก็เลยไปนั่งค้นคว้าวิจัย เซซามิน

เซซามิน ดีต่อหลอดเลือด ลดไขมันอุดตัน

เซซามิน ช่วยให้การทำงานของหลอดเลือดแดง ลดคอเรสเตอรอล

จากการศึกษา ค้นพบว่า สารเซซามิน ทำให้ vasorelaxation หรือทำให้หลอดเลือดแดงหัวใจมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในหนูที่เป็นความดันโลหิตสูงทางกรรมพันธ์ โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ในระดับโมเลกุล eNOS และการแสดงออกของยีน

เซซามินกับโรคข้อเสื่อม

งานวิจัยสารเซซามิน เกี่ยวกับโรคข้อเสื่อม โรคกระดูก

การประยุกต์ใช้สารสกัดงาดำ  เซซามิน สารสกัดงาดำ เซซ …

งานวิจัยสารเซซามิน เกี่ยวกับโรคข้อเสื่อม โรคกระดูก Read More »

Scroll to Top