โปรโมชั่น สารสกัดงาดำ เซซามิน

โปรโมชั่นAimmura-O

จากราคาปกติ 9,300 บาท

ชุดโปร สมาชิก เหลือ 5,700 บาท
– Aimmura-O 5 free 1
ใช้สิทธิ์ได้วันที่ 18/11/2022 -19/11/2022 เท่านั้น.

โปรโมชั่นAimmura-X

จากราคาปกติ 12,000 บาท

ชุดโปร สมาชิก เหลือ 7,500 บาท
– Aimmura-X 3 free 1
ใช้สิทธิ์ได้วันที่ 18/11/2022 -19/11/2022 เท่านั้น.

โปรโมชั่น Aimmmura -19 CONDITIONER & SHAMPOO

จากราคาปกติ 11,300 บาท

ชุดโปร สมาชิก เหลือ 7,000 บาท
– Aimmura-19 4 free 1
แถม ไอบอดี้ โพรเทค พลัส มอยเจอร์ไรซิ่ง แชมพู 1 ขวด
ไอบอดี้ โพรเทค พลัส มอยเจอร์ไรซิ่ง คอนดิชั่นเนอร์ 1 หลอด
ใช้สิทธิ์ได้วันที่ 16/11/2022 -30/11/2022 เท่านั้น.

โปรโมชั่นAimmura-V

จากราคาปกติ 8,000 บาท

ชุดโปร สมาชิก เหลือ 4,800 บาท
– Aimmura-V 3 free 1
ใช้สิทธิ์ได้วันที่ 16/11/2022 – 30/11/2022 เท่านั้น.

Scroll to Top