โปรโมชั่น สารสกัดงาดำ เซซามิน

จากราคาปกติ 9,300 บาท

ชุดโปร สมาชิก เหลือ 5,700 บาท

– Aimmura-O 5 free 1
ใช้สิทธิ์ได้วันที่  15/08/2022 – 16/08/2022  เท่านั้น.

จากราคาปกติ 12,000 บาท

ชุดโปร สมาชิก เหลือ 7,500 บาท

– Aimmura-X 5 free 1
ใช้สิทธิ์ได้วันที่  15/08/2022 – 16/08/2022  เท่านั้น.

จากราคาปกติ  4,950 บาท

ชุดโปร สมาชิก 
เหลือ 3,500  บาท

– Aimmura-19  2 free 1
แถม Aimmura-19 (ขนาด 20 cap)  1 กล่อง  
ใช้สิทธิ์ได้วันที่  01/08/2022 – 15/08/2022 เท่านั้น.

จากราคาปกติ 8,350 บาท

ชุดโปร สมาชิก เหลือ 4,800 บาท

– Aimmura-V 3 free 1
แถม AILADA Sesamin Soap  1 กล่อง 
ใช้สิทธิ์ได้วันที่  01/08/2022 – 15/08/2022 เท่านั้น.

Scroll to Top