รำข้าวสีนิล ลดไขมันในเลือด

สารสกัดลำข้าวสีนิล ลดระดับไขมันในเลือด

นักวิจัยได้รายงานว่า สาร anthoncyanin derivatives คือ cyanin-3-O-glycoside สามารถลดระดับของไขมันในเลือดได้ จากการที่ถูกกระตุ้นหนูทดลองด้วย อาหารที่มีไขมัน และโคเรสเตอรอล สูง (high fat/cholesterol diet) โดยที่จากการศึกษาพบว่า C3G นี้ สามาถไปมีผลต่อเอนไซม์ที่ตับคือ malic acid และ glucose-6-phosphate dehydrogenase การทำงานของเซซามิน กับรำข้าวสีนิล หมายเหตุ รำข้าวสีนิล เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของ Aimmura (เซซามิน)
Scroll to Top