เซซามินกับโรคข้อเสื่อม

การประยุกต์ใช้สารสกัดงาดำ  เซซามิน

สารสกัดงาดำ เซซามินที่เป็นงานวิจัย  พบว่าสามารถยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อน (โรคข้อเสื่อม)  และโรคกระดูกพรุน โรคนี้มักพบในผู้ที่เข้าสู่วัยกลางคนขึ้นไป  ยิ่งอายุมากขึ้นสถิติก็ยิ่งสูงขึ้น  ซึ่งตัวผู้ป่วยนั้นจะมีอาการปวด  ทรมาน  จากอาการอักเสบของข้อ  ไม่เพียงเท่านั้น เพราะผู้ป่วยยังจะถูกบั่นทองจากความบกพร่องในการทำงานของข้อจนเป็นสาเหตุให้เกิดความพิกลพิการเป็นอย่างมาก และปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคข้อเสื่อมนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานข้อที่หนักเกินไป  กิจกรรมที่ต้องลงน้ำหนักกับข้อมากเกินไปซึ่งก็รวมกับน้ำหนักตัวที่มากเกินไปด้วย  รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ  อาหาร  อายุที่มากขึ้น  และพันธุกรรม ดังจะเห็นว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเกิดโรคมากขึ้น  เพราะล้วนมีผลต่อการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อทั้งนั้น  ในขณะที่ร่างกายไม่สามารถทดแทนการสร้างเพื่อมาทดแทนในส่วนที่ถูกทำลายไปได้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติตามมา กระดูกเสื่อมก่อน-หลัง แนวทางการรักษามีอะไรบ้าง? การรักษาโรคข้อเสื่อมนั้นหากอิงตามหลักแล้วถือว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  ทำได้เพียงแค่บรรเทาอาการและชะลอการเสื่อมสลายหรือการถูกทำลายของข้อให้ช้าลงเท่านั้น  โดยมีการแบ่งการรักษาออกเป็น  2  แบบ  คือ 1.การรักษาโดยการไม่ใช้ยา การรักษาโดยการไม่ใช้ยานี้ ผู้ป่วยสามารถรักษาตัวเองได้  ทั้งโดยการออกกำลังกาย  การลดน้ำหนัก  หรือการใช้อุปกรณ์ในการพยุงข้อ  เนื่องด้วยภาวการณ์ทำลายข้อนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 2.การรักษาโดยการใช้ยา การรักษาโดยการใช้ยานี้นับว่าเป็นการรักษาที่ได้รับความนิยมมากสำหรับผู้ป่วย  เนื่องจากเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคจากแพทย์แล้ว  นอกจากคำแนะนำที่ผู้ป่วยได้รับและจะต้องปฏิบัติก็คือ  การรักษาโดยการใช้ยา  และการรักษาโดยการใช้ยานี้ก็แบ่งออกเป็น  2  กรณี  คือ  “การใช้ยารับประทาน”  และ  “การใช้ยาฉีดเข้าข้อ”  โรคกระดูกพรุน กระดูกเสื่อมการใช้ยารับประทาน การรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมนั้น  แพทย์จะจัดกลุ่มยาเพื่อบรรเทาอาการปวดและลดหรือต้านการอักเสบที่ไม่ใช้สเตียรอยด์แก่ผู้ป่วย  ซึ่งจะช่วยเพียงลดอาการเจ็บปวดทรมานแก่ผู้ป่วยเท่านั้น  ไม่ได้มีผลยับยั้งการเกิดโรคแต่อย่างใด และที่สำคัญคือยากลุ่มที่ไม่ใช้สเตียรอยด์นี้แพทย์จำเป็นต้องจำกัดขนาดการรับประทานยาแก่ผู้ป่วยให้น้อยที่สุดและใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดด้วย  เนื่องจากอาจมีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร  ไตและอาจเกิดการอุดตันของเส้นเลือดหัวใจและสมองได้ ยาอีกกลุ่มหนึ่งที่แพทย์จะต้องจัดให้ผู้ป่วยรับประทานจะเป็นยากลุ่มที่ช่วยลดการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อ   หรือยาที่มีส่วนช่วยชะลอการเสื่อมของข้อได้  คือยากลุ่มนี้จะไปช่วยให้กระดูกอ่อนผิวข้อและเนื้อเยื่อรอบ ๆ ข้อถูกทำลายน้อยลง  รวมทั้งช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมหรือสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อด้วย  ทำให้สมดุลในข้อดีขึ้น  ผู้ป่วยใช้ข้อได้ดีขึ้น  สามารถลดอาการปวดและการอักเสบของข้อได้ด้วย  จึงถือว่ายากลุ่มนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมได้ดีทีเดียว  การใช้ยาฉีดเข้าข้อ การใช้ยาฉีดเข้าข้อในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมนั้น  แพทย์จะใช้  “กรด  ไฮยาลูโรนิค”  (Hyaluronic  Acid)  หรือ  “น้ำไขข้อเทียม”  ฉีดเข้าไปสัปดาห์ละครั้งนาน  3-5  สัปดาห์โดยขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยที่แพทย์จะต้องวินิจฉัยและวางแผนการรักษา และเหตุที่ต้องใช้กรดไฮยาลูโรนิคฉีดเข้าไปนั้นก็เนื่องจากเป็นส่วนประกอบสำคัญในน้ำไขข้อ  ซึ่งจะมีความหนืด  ช่วยหล่อลื่นผิวกระดูกอ่อนและลดแรงกระแทกได้ดี  ผู้ป่วยจึงสามารถเคลื่อนไหวข้อได้ดีขึ้น เซซามินยับยั้งการส่งสัญญาณของสืออักเสบ IL-1

สืออักเสบกับเซซามิน

 

      วีดีโอบรรยายงานวิจัยสารเซซามิน เกี่ยวกับโรคข้อเสื่อม โรคกระดูก หมายเหตุ : การใช้สารสกัดงาดำ เซซามินเป็นอีกทางเลือกที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมาก ปลอดภัยมีผลการวิจัยชัดเจนว่าไม่มีสารตกค้าง ร่างกายสามารถขับออกได้ทั้งหมดเนื่องจากเป็นสารจากธรรมชาติ  บางท่านอาจใช้ควบคู่กับการรักษาในทางการแพทย์
Scroll to Top