เซซามิน เสริมวิตตามิน อี
งานวิจัยที่ค้นพบว่า สารเซซามิน ทำงานเสริมกับการทำงานของ gamma tocotrienol หรือ วิตามิน อี ชนิดหนึ่ง ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมได้
หมายเหต: มีสารเซซามิน และวิตามิน อี จำนวนมากใน เอมมูร่า (Sesameal Capsule) ที่มา รศ.ดร.ปรัชญา
Scroll to Top