สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกไอยรา

1. ได้สิทธิซื้อสินค้าราคาสมาชิก
2. รับโบนัสตามแผนการตลาด
3. มีโอกาสได้ร่วมทริปท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศฟรี
4.ได้รับเชิญให้ลงวาระสารทั้งในและนอกบริษัท
5. สามารถโอนตำแหน่ง รายได้เป็นมรดก
6. เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทและเข้าร่วมกิจกรรมของทีม
7. สิทธิ์ในการเรียนการตลาดออนไลน์

ดูแผนการตลาดไอยรา แพลนเน็ต ที่จ่ายง่าย และจ่ายผลตอบแทนให้ผู้บริโภค ต้องการข้อมูลโทรปรึกษาด่วน

โทร. 086 4600 339